W 210 020 - КЬОСТЕР 21

Многофункционален хидроизолационен продукт с отлична адхезия спрямо сухи и влажни субстрати. КЬОСТЕР 21 е двукомпонентен еластичен продукт, който свързва пукнатините, полага се в течна форма и  не съдържа разтворители. Поради полагането му в течна форма, той образува безшевна хидроизолация, която улеснява изключително много полагането му върху сложни архитектурни детайли. Устойчивостта му на ултравиолетови лъчи го прави подходящ, както за вътрешна, така и за външна употреба. Белият му цвят отразява слънчевата светлина и намалява температурата на строителните повърхности. Бързовтвърдяващото се покритие е силноеластично, устойчиво на случаен пешеходен трафик, старееене, хидролиза, ултравиолетови лъчи, мраз и соли.

КЬОСТЕР 21 предпазва повърхностите от синтетични масла и алифатни въглеводороди с високи точки на кипене (до 2 бара). КЬОСТЕР 21 не е устойчив срещу субстанции, съдържащи силно ароматни въглеводороди  от рода на бензол, ксилол, толуол и др. подобни. При възникнали въпроси, моля свържете се с нашия технически отдел. КЬОСТЕР 21 не съдържа летливи органични елементи (VOC=0), не съдържа полиуретани, изоцианити и битуми.


Video: KÖSTER 21 - waterproofing with heat reflecting properties

Разходна норма: 2.5 - 3.0 кг/м²

Свързани продукти

Опаковка

20 кг комбиниран пакет; 1 x 8 кг пудра; 2 x 6 кг течност (W 210 020)
 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America