C 535 025 - КЬОСТЕР Разтвор за ремонти NC

КЬОСТЕР Разтворът за ремонти NC е подходящ за едроплощни репрофилиращи и ремонтни дейности, притежава отлични рабони характеристики и адхезия към стари и нови минерални строителни субстрати. Той се характеризира с висока химична и механична устойчивост и голяма якост на натиск. Материалът е армиран с фибри. Подходящ е също така за подготовка на субстрата за предпазване от корозия при полагането на КЬОСТЕР PSM или КЬОСТЕР Силикатен разтвор, напр. при индустриални комини, пречиствателни съоръжения или други бетонови конструкции, изложени на среда с ниско рН.

Разходна норма: Прибл. 1.9 кг/л кухина като ремонтен разтвор; прибл. 19 кг/м² за см дебелина на слоя на мазилката 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America