Външна хидроизолация на сутерени с хидроизолационни системи на минерална основа

1 Грунд
KOSTER Полизил TG 500
2 Хидроизолация на тръбни преминавания
КЬОСТЕР KB-Флекс 200
3 Подготовка на връзките стена/под
КЬОСТЕР NB 1 Сив
4 Направа на холкери
КЬОСТЕР Разтвор за ремонти Плюс
5 Хидроизолационен слой
КЬОСТЕР NB 4000
6 Reinforcement
КЬОСТЕР Стъклофибрантна мрежа
7 Protection of the waterproofing layer
КЬОСТЕР SD Предпазна и дренажна мембрана 3-400

Минералните изолационни суспензии са особено здрави хидроизолационни системи с изключително добра адхезия към минерални повърхности. Те не се повлияват от влажни повърхности и стават неразделна част от строителната конструкция, върху която са били положени. Минералните изолационни суспензии са пастообразни и се полагат безшевно върху строителния елемент, който ще се изолира. Те са лесни и надеждни за полагане и могат да се инсталират като твърди или премостващи пукнатините системи.

Чистите, здрави, стабилни и без съдържание на гипс минерални субстрати се грундират с КЬОСТЕР Полизил TG 500. Това  неутрализира солите, присъстващи в субстрата, като същевременно го заздравява.

Тръбните и кабелните преминавания се хидроизолират с помощта на КЬОСТЕР КВ-Флекс 200 и се запечатват с КЬОСТЕР КВ-Фикс 5. Алтернативно тези зони следва да бъдат свързани с хидроизолацията с помощта на подходящи ръкави и фланци.

Същинската площна хидроизолация се постига чрез КЬОСТЕР NB 4000. Препоръчва се вграждане на КЬОСТЕР Суперфлийс между различните слоеве на КЬОСТЕР NB 4000 с цел постигане на изключително вископластичен хидроизолационен слой. В участъците, особено застрашени от вода, пълзяща зад хидроизолацията, напр. връзките стена/под, се препоръчва подготовка на основата с КЬОСТЕР NB I Сив, смесен с КЬОСТЕР  NB 1 Флекс. За избягване на напреженията в еластичната хидроизолация в интериорните ъгли се правят закръглени холкери с помощта на КЬОСТЕР Разтвор за ремонти.

Преди обратния насип хидроизолацията се защитава от механични увреждания и слягания с помощта на КЬОСТЕР SD Защитни и дренажни листове.

Винаги се придържайте към спецификациите в съответните технически карти.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America