Външна изолация на сутерени с хидроизолационни системи на минерална основа

1 Грунд
KOSTER Полизил TG 500
2 Хидроизолация на тръбни разводки
КЬОСТЕР KB-Флекс 200
3 Подготовка на връзките стена/под
КЬОСТЕР NB 1 Сив
КЬОСТЕР NB 1 Флекс
4 Направа на холкери
КЬОСТЕР Разтвор за ремонти Плюс
5 Хидроизолационен слой
КЬОСТЕР NB 4000
КЬОСТЕР Суперфлийс
6 Предпазване на хидроизолационния слой
КЬОСТЕР SD Предпазна и дренажна мембрана 3-250
КЬОСТЕР SD Предпазна и дренажна мембрана 3-400

Минералните изолационни суспензии са особено здрави хидроизолационни системи с изключително добра адхезия към минерални повърхности. Те не се повлияват от влажни повърхности и стават неразделна част от строителната конструкция, върху която са били положени. Минералните изолационни суспензии са пастообразни и се полагат безшевно върху строителния елемент, който ще се изолира. Те са лесни и надеждни за полагане и могат да се инсталират като твърди или премостващи пукнатините системи.

Чистите, здрави, стабилни и без съдържание на гипс минерални субстрати се грундират с КЬОСТЕР POLYSIL TG 500. Това  неутрализира солите, присъстващи в субстрата, като същевременно го заздравява. Тръбните и кабелните разводки се свързват с хидроизолацията с помощта на подходящи ръкави и фитинги. Същинската площна хидроизолация се постига посредством КЬОСТЕР NB Elastic  Сив или КЬОСТЕР NB Elastic Бял, положени съответни на два слоя. Препоръчително е използването на КЬОСТЕР Еластично платно между двата слоя КЬОСТЕР NB Elastic, за да се постигне изключително пластичен хидроизолационен слой. В участъците, особено застрашени от вода, пълзяща зад хидроизолацията, напр. връзките стена/под, се препоръчва подготовка на основата с КЬОСТЕР NB I Сив, смесен с КЬОСТЕР  NB 1 Флекс. За избягване на напреженията в еластичната хидроизолация във вътрешните ъгли се правят закръглени холкери с помощта на КЬОСТЕР Разтвор за ремонти.

Преди обратния насип хидроизолацията се защитава от механични увреждания с помощта на КЬОСТЕР SD Защитни и дренажни листове.

Винаги се придържайте към спесификациите в съответните технически карти.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America