Хидроизолация на пилотни глави

1 Репрофилиране
КЬОСТЕР Разтвор за ремонти
2 Хидроизолация на пилотни глави
КЬОСТЕР NB 1 Сив
3 Хидроизолационен слой
KÖSTER Deuxan 2C (UK)
КЬОСТЕР Деуксан 2C
4 Армираща мрежа
КЬОСТЕР Стъклофибрантна мрежа
5 Плаващ слой

Уврежданията в съществуващите сгради често са причинени от течащи пилотни основи. Водата може да проникне в сградата през конструктивните фуги или да си проправи път през армировката. Хидроизолацията на пилотните глави трябва да е пригодена да издържа тежките товари от цялата сграда и да бъде подходящо свързана с площната хидроизолация.

Като първа стъпка всички нетовароносещи материали и разделителни субстанции следва да бъдат отстранени от повърхността на пилотната глава. След това повърхността трябва да бъде изравнена и репрофилирана с КЬОСТЕР Разтвор за ремонти или КЬОСТЕР Разтвор за ремонти R4. Това репрофилиране следва да включва и направата на холкер, прилежащ към пилотната глава. КЬОСТЕР NB 1 Сив се използва за хидроизолация на пилотната глава.

За хидроизолация върху подложния бетон се използва КЬОСТЕР Деуксан 2С. Инсталирайте КЬОСТЕР Стъклофибрантна мрежа в пресния първи слой. Преди наливането на бетоновата плоча, поставете два пласта стандартно РЕ-фолио като разделителен слой между хидроизолацията и бетона. Предпазвайте хидроизолационния слой от механично увреждане по време на строителните мероприятия. 

Винаги се придържайте към спецификациите в съответните технически карти.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America