Изолация на мокри помещения с течна синтетика

1 Грунд
КЬОСТЕР BD 50 Грунд
2 Хидроизолация на ъглите и подовите работни фуги
КЬОСТЕР BD Еластична лента K 120
КЬОСТЕР Суперфлийс
3 Хидроизолация на външните ъгли
КЬОСТЕР BD Външен ъгъл
КЬОСТЕР Суперфлийс
4 Хидроизолация на вътрешните ъгли
КЬОСТЕР BD Вътрешен ъгъл
КЬОСТЕР Суперфлийс
5 Хидроизолация на комуникационните отвори в стените
КЬОСТЕР BD Стенен ръкав
КЬОСТЕР Суперфлийс
6 Хидроизолация на подовите отводнителни канали
КЬОСТЕР BD Подов ръкав
КЬОСТЕР Суперфлийс
7 Хидроизолационен слой
КЬОСТЕР BD 50
8 Лепило за плочки
КЬОСТЕР BD Еластично лепило за плочки

Определен вид помещения от рода на кухни и бани са постоянно изложени на водни въздействия. При тях се изисква професионален и премостващ пукнатините материал, който освен това трябва да бъде и достатъчно стабилен, така че върху него да могат да бъдат полагани плочки.

КЬОСТЕР BD-Системата е една цялостна система за хидроизолация под плочки съгл. ETAG 022. Сухият и стабилен субстрат се грундира с КЬОСТЕР BD 50 Грунд, а КЬОСТЕР BD 50 се нанася като основен хидроизолационен материал. В ъглите и зоните на връзка в хидроизолационния слой се интегрират готови елементи – КЬОСТЕР BD Вътрешен ъгъл, КЬОСТЕР BD Външен ъгъл, КЬОСТЕР BD Стенен ръкав и КЬОСТЕР BD Подов ръкав. Във връзката стена / под и във фугите се инсталира КЬОСТЕР BD Еластична лента К 120. В зоните, където хидроизолационният материал е армиран, движенията няма да му причинят увреждания.

Винаги се придържайте към спецификациите в съответните Технически карти.

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Iraq Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America